Dla osób zdających maturę z języka niemieckiego w 2014 roku oferujemy kursy przygotowawcze kursy dla maturzystów - "Abi-Kurse" stanowiące uzupełnienie i pogłębienie znajomości mówienia, rozumienia, pisania oraz utrwalenie                                                    struktur gramatycznych języka.

Powyższe kursy zapoznają uczniów również ze strategią egzaminów maturalnych z języka niemieckiego poprzez przeprowadzenie kilku próbnych zadań egzaminacyjnych z części pisemnej i ustnej.

                               
Proponujemy Państwu trzy stopnie intensywności zajęć:

kursy ekstensywne: 1x2 g.l. tygodniowo przez okres 13 tygodni (jeden trymestr)
pogłębiające i utrwalające struktury gramatyczne języka niemieckiego
kursy ekstensywne plus: 2x2 g.l. tygodniowo przez okres 13 tygodni (jeden trymestr)
pogłębiające wiedzę j. niemieckiego we wszystkich zakresach
(przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym)
kursy intensywne: 2x4 g.l. lub 4x2 g.l. tygodniowo przez okres 13 tygodni (jeden trymestr)
poszerzające wiedzę j. niemieckiego we wszystkich zakresach
(przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym)
deutsch-fit
j. niemiecki ogólny
dla maturzystów
kurs
ekstensywny
- gramatyka
  j. niemieckiego
kurs
ekstensywny plus
- przygotowanie do egz.
  na poziomie
  podstawowym
kurs
intensywny
- przygotowanie do egz.
  na poziomie
  rozszerzonym
trwa: 13 tygodni - 1 trymestr
w czasie: trymestr:
jesienny   - 01.10.2012 - 05.01.2013   (13 tygodni)
zimowy   - 07.01.2013 - 06.04.2013   (13 tygodni)
obejmuje: poziomy zakres gramatyki
od A 1 - B 1
max. jeden poziom
A 1.2 - A 2.2
max.1/2 poziomu
A 2.1 - A 2.2
max. jeden poziom
godz. lekcyjne 1x2 g.l./tyg. 26 2x2 g.l./tyg. 52 2x4 g.l./tyg.
4x2 g.l./tyg.
104
kosztuje: grupy 5-7 os. 14,69 g.l. 382,- zł 13,73 g.l. 714,- zł 13,63 g.l. 1418,- zł
Materiały dydaktyczne:
"Schritte - International", "Tangram Aktuell" i inne uzupełniające materiały

Flagge polnisch  Flagge deutsch

kontakt