Beruf

Oferowane przez nas kursy wysoko specjalistyczne skierowane są do osób działających w następujących dziedzinach gospodarki:

biznes, prawo, medycyna, technika

Wskazana dla tych specjalistów znajomość j. niemieckiego na poziomie min. B1, zostanie podczas kursu poszerzona o słownictwo fachowe oraz specyficzne umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem ww. zawodów.

Nasza propozycja dla Państwa :

  • kurs "niemiecki w biznesie"
    13 tygodni - 52 godz. lekcyjne
  • kurs "niemiecki dla prawników"
    13 tygodni - 52 godz. lekcyjne
  • kurs "niemiecki w medycynie"
    13 tygodni - 52 godz. lekcyjne

Flagge polnisch  Flagge deutsch

kontakt